50 på topp bane, kl. AG3

[LS-hovedsiden

Denne ti på topp listen ble skrevet ut: 28.07.08 19:34:08

 1 Trond Glidje          HV-07 Agder         238
 2 Adam Hætta           HV-17 Vest-Finnmark     236
 3 Ivar Rinde           HV-02 Oslo og Akershus    234
 4 Leif Rinde Jr         HV-07 Agder         233
 5 Arild Røyseth         HV-09 Bergenhus       232
 6 Hans Kristian Wear       HV-01 Oslofjord       231
 7 Arild Duaas          HV-12 Trøndelag       231
 8 Bernt I. F. Brovold      HV-staben          230
 9 Engebret Mjøseng        HV-03 Telemark og Buskerud  229
10 Mons Otnes           HV-11 Møre og Fjordane    228
11 Kjell Johansen         HV-12 Trøndelag       228
12 Kjetil Selvik         HV-08 Rogaland        228
13 Nils Bernt Rinde        HV-07 Agder         228
14 Alf Stensli          HV-07 Agder         228
15 Ole Terje Sannes        HV-03 Telemark og Buskerud  228
16 Morten Gylland         SHV kommando Midt-Norge   227
17 Jørn Vedhugnes         HV-17 Vest-Finnmark     227
18 Rune Myklebust         HV-08 Rogaland        226
19 Thore Larsen          HV-09 Bergenhus       226
20 Bjørn Olav Breisjøberg     Østerdal Garnison      226
21 Anders Askedal         NROF Kristiansand      226
22 Jo Ivar Løvseth        Østerdal Garnison      225
23 Hans Jørgen Ruud        HV-05 Opplandske       225
24 Tor Olaf Sangvik        HV-07 Agder         225
25 Torstein Dynna         NROF Vest-Oppland      225
26 Johannes Linnerud       HV-05 Opplandske       225
27 Per Johan Gjølga        HV-12 Trøndelag       225
28 Kristian Strømsland      HV-07 Agder         224
29 Runar Staveli         HV-02 Oslo og Akershus    224
30 Ove Johansen          FLO/S            224
31 Wiggo Roger Johansen      HV-14 Sør-Hålogaland     224
32 Sveinrichard Rogne       HV-14 Sør-Hålogaland     223
33 Gunnar Halbjørhus       HV-03 Telemark og Buskerud  223
34 Kine Gjerstad Eide       NIH-Forsvarets Institutt   223
35 Mats Håvard Stensby      FLO/S            223
36 Torfinn Johnsen        HV-16 Nord-Hålogaland    223
37 Rune Solberg          HV-05 Opplandske       222
38 Odd Ivar Pedersen Lang-Ree   Østerdal Garnison      222
39 Kjersti Dyrud         NIH-Forsvarets Institutt   222
40 Ola A Sørgaarden        HV-03 Telemark og Buskerud  222
41 Hans Bakken          HV-12 Trøndelag       221
42 Dagfinn Birkeland       HV-08 Rogaland        221
43 Jakob Nørbech         HV-11 Møre og Fjordane    221
44 Knut T Aas           HV-07 Agder         221
45 Jon Arne Løvseth        NROF Hedemarken       221
46 Stein-Hugo Berntsen      HV-16 Nord-Hålogaland    221
47 Hans Solbrekken Ruud      NROF Valdres         220
48 Erik Masterudlien       NROF Glåmdal         220
49 Bernt Noodt          HV-12 Trøndelag       220
50 Geir Bjerregård        HV-16 Nord-Hålogaland    220