Totalliste baneskyting klasse AG3

[LS-hoved

Denne listen ble skrevet ut: 12.08.08 11:44:23

Totalliste baneskyting klasse AG3                   Side:  1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2008 Førde         DATO: 12.08.08 KLOKKEN: 11:44:20

  Nr. Navn              Skytterlag      Kl.  Resultat

   1 GLIDJE , Trond         HV-07 Agder     AG3  238 999XX 47 99XXX 48 899XX 46 89XXXXXXX* 97 
   2 HÆTTA, Adam          HV-17 Vest-Finnmark AG3  236 89XX* 47 8999* 45 9XX** 49 8999XX**** 95 
   3 RINDE, Ivar          HV-02 Oslo og Akersh AG3  234 9XX** 49 9999X 46 8999X 45 8899XXXXX* 94 
   4 RINDE JR, Leif         HV-07 Agder     AG3  233 8999X 45 7999X 44 XXX** 50 7999XXXXX* 94 
   5 RØYSETH, Arild         HV-09 Bergenhus   AG3  232 8XX** 48 8999X 45 9XXX* 49 88999999X* 90 
   6 WEAR, Hans Kristian      HV-01 Oslofjord   AG3  231 XX*** 50 8999* 45 899X* 46 788999XXXX 90 
   7 DUAAS, Arild          HV-12 Trøndelag   AG3  231 99XX* 48 8899* 44 899X* 46 9999999XXX 93 
   8 BROVOLD, Bernt I. F.      HV-staben      AG3  230 999X* 47 79XX* 46 9999* 46 7999999XXX 91 
   9 MJØSENG, Engebret       HV-03 Telemark og Bu AG3  229 99999 45 99XXX 48 99XXX 48 88889999X* 88 
  10 OTNES, Mons          HV-11 Møre og Fjorda AG3  228 9999* 46 799X* 45 9X*** 49 6889999XX* 88 
  11 JOHANSEN, Kjell        HV-12 Trøndelag   AG3  228 68X** 44 7899* 43 999X* 47 68XXXXXXX* 94 
  12 SELVIK, Kjetil         HV-08 Rogaland    AG3  228 99XX* 48 68899 40 9999* 46 89999XXX** 94 
  13 RINDE, Nils Bernt       HV-07 Agder     AG3  228 899X* 46 77999 41 9999X 46 8999XXX*** 95 
  14 STENSLI, Alf          HV-07 Agder     AG3  228 999XX 47 889X* 45 7999X 44 889999XX** 92 
  15 SANNES, Ole Terje       HV-03 Telemark og Bu AG3  228 9999* 46 88999 43 999XX 47 889999XXX* 92 
  16 GYLLAND, Morten        SHV kommando Midt-No AG3  227 899X* 46 8899X 44 99X** 48 88899999XX 89 
  17 VEDHUGNES, Jørn        HV-17 Vest-Finnmark AG3  227 8999X 45 8899* 44 8899* 44 999999XXX* 94 
  18 MYKLEBUST, Rune        HV-08 Rogaland    AG3  226 889XX 45 89XX* 47 899** 46 7888999XXX 88 
  19 LARSEN, Thore         HV-09 Bergenhus   AG3  226 7999X 44 89X** 47 9999* 46 7799999XXX 89 
  20 BREISJØBERG, Bjørn Olav    Østerdal Garnison  AG3  226 899X* 46 9XXX* 49 79999 43 888999999X 88 
  21 ASKEDAL, Anders        NROF Kristiansand  AG3  226 889XX 45 899XX 46 88999 43 8999999XX* 92 
  22 LØVSETH, Jo Ivar        Østerdal Garnison  AG3  225 99*** 48 7789X 41 88XXX 46 788999XX** 90 
  23 RUUD, Hans Jørgen       HV-05 Opplandske   AG3  225 9999X 46 78899 41 999X* 47 789999X*** 91 
  24 SANGVIK, Tor Olaf       HV-07 Agder     AG3  225 88999 43 89XX* 47 899XX 46 7889999X** 89 
  25 DYNNA, Torstein        NROF Vest-Oppland  AG3  225 99XX* 48 88899 42 89XX* 47 6889999XXX 88 
  26 LINNERUD, Johannes       HV-05 Opplandske   AG3  225 8899X 44 8999X 45 8XXXX 48 579999XXX* 88 
  27 GJØLGA, Per Johan       HV-12 Trøndelag   AG3  225 88999 43 789X* 44 9999X 46 889999XXXX 92 
  28 STRØMSLAND, Kristian      HV-07 Agder     AG3  224 8889X 43 999X* 47 899X* 46 7888999XX* 88 
  29 STAVELI, Runar         HV-02 Oslo og Akersh AG3  224 888X* 44 88999 43 999XX 47 8889999X** 90 
  30 JOHANSEN, Ove         FLO/S        AG3  224 899XX 46 8889X 43 7899* 43 8999999XXX 92 
  31 JOHANSEN, Wiggo Roger     HV-14 Sør-Hålogaland AG3  224 8899X 44 999XX 47 7999X 44 889999999X 89 
  32 ROGNE, Svein Richard      HV-14 Sør-Hålogaland AG3  223 6999X 43 89XX* 47 899** 46 7779999XX* 87 
  33 HALBJØRHUS, Gunnar       HV-03 Telemark og Bu AG3  223 999X* 47 77889 39 8899X 44 79999XX*** 93 
  34 EIDE, Kine Gjerstad      NIH-Forsvarets Insti AG3  223 9XXX* 49 4899X 40 9999* 46 778899XXX* 88 
  35 STENSBY, Mats Håvard      FLO/S        AG3  223 8899* 44 9999X 46 8XX** 48 688899999X 85 
  36 JOHNSEN, Torfinn        HV-16 Nord-Hålogalan AG3  223 9999* 46 77889 39 8999* 45 899999XXX* 93 
  37 SOLBERG, Rune         HV-05 Opplandske   AG3  222 9XX** 49 67889 38 99X** 48 7788999XX* 87 
  38 LANG-REE, Odd Ivar Pedersen  Østerdal Garnison  AG3  222 89X** 47 78999 42 99XX* 48 778899999X 85 
  39 DYRUD, Kjersti         NIH-Forsvarets Insti AG3  222 889XX 45 899XX 46 8999X 45 679999999* 86 
  40 SØRGAARDEN, Ola A       HV-03 Telemark og Bu AG3  222 89999 44 8899X 44 8999X 45 7799999XX* 89 
  41 BAKKEN, Hans          HV-12 Trøndelag   AG3  221 9XX** 49 68899 40 88999 43 7889999*** 89 
  42 BIRKELAND, Dagfinn       HV-08 Rogaland    AG3  221 899X* 46 79XXX 46 79999 43 78888999** 86 
  43 NØRBECH, Jakob         HV-11 Møre og Fjorda AG3  221 8889* 43 7XXX* 47 899XX 46 77888999XX 85 
  44 AAS, Knut T          HV-07 Agder     AG3  221 77888 38 89999 44 889X* 45 89999XXXXX 94 
  45 LØVSETH, Jon Arne       NROF Hedemarken   AG3  221 88999 43 6999* 43 889XX 45 88999999XX 90 
  46 BERNTSEN, Stein-Hugo      HV-16 Nord-Hålogalan AG3  221 8999X 45 788XX 43 88999 43 79999999X* 90 
  47 RUUD, Hans Solbrekken     NROF Valdres     AG3  220 999X* 47 68899 40 99X** 48 77888999** 85 
  48 MASTERUDLIEN, Erik       NROF Glåmdal     AG3  220 57XX* 42 688XX 42 7999X 44 799999XX** 92 
  49 NOODT, Bernt          HV-12 Trøndelag   AG3  220 78899 41 88999 43 99XX* 48 88889999** 88 
  50 BJERREGÅRD, Geir        HV-16 Nord-Hålogalan AG3  220 8899X 44 899XX 46 7889* 42 7888999XX* 88 
  51 MYRSETH, Bjørn         Østerdal Garnison  AG3  220 7999X 44 89999 44 8999X 45 88888999X* 87 
  52 TVINNEREIM, Jarle Steinar   HV-11 Møre og Fjorda AG3  219 7899* 43 88999 43 8999* 45 778899XX** 88 
  53 RØSTAD, Terje         HV-12 Trøndelag   AG3  219 899XX 46 57888 36 8999* 45 889999XXX* 92 
  54 LIENGEN, Arne         HV-05 Opplandske   AG3  219 89999 44 8999X 45 68999 41 8888999XXX 89 
  55 MOSBAKK, Ketil Kulsrud     NROF Øvre Romerike  AG3  219 77889 39 99999 45 899XX 46 88899999XX 89 
  56 HARALDSTAD, Jonny       HV-07 Agder     AG3  218 7999* 44 7799* 42 7899X 43 788899XX** 89 
  57 HALSE, Nils          HV-11 Møre og Fjorda AG3  218 8899X 44 89999 44 8X*** 48 678888999* 82 
  58 SANDHOLT, Ståle        NROF Øvre Romerike  AG3  218 7999* 44 6999* 43 79999 43 7789999X** 88 
  59 JUSTAD, Alf Helge       FLO/S        AG3  218 89XXX 47 7779* 40 78899 41 8889999X** 90 
  60 BOGAR, Stian          HV-03 Telemark og Bu AG3  218 89999 44 77899 40 799X* 45 7889999X** 89 
  61 BAKKE, Torbjørn        HV-01 Oslofjord   AG3  218 8999X 45 78888 39 8899X 44 7899999X** 90 
  62 GJERSTAD, Bjørn Vidar     HV-01 Oslofjord   AG3  218 6788X 39 78899 41 88899 42 9999XXXXX* 96 
  63 LINDSTAD-FOSSMO, Vidar     HVSKS        AG3  218 8999X 45 899XX 46 8999X 45 6788899999 82 
  64 RUBBÅS-RISVIK, Jostein     FLO RSF Troms-Finnma AG3  217 889XX 45 88899 42 699X* 44 7788899X** 86 
  65 LANDE, Stig          HV-01 Oslofjord   AG3  217 899X* 46 888XX 44 889X* 45 778888899X 82 
  66 KJELAAS, Espen         HV-12 Trøndelag   AG3  217 899XX 46 66789 36 7999X 44 77999XXXX* 91 
  67 RØDSJØ, Tormod         Ingeniørbataljonen/H AG3  216 889X* 45 9999X 46 77889 39 568999XX** 86 
  68 MARIÅSEN, Hans Arne      NROF Øvre Romerike  AG3  216 999X* 47 78889 40 89999 44 778899999* 85 
  69 VALVED, Harald         HV-11 Møre og Fjorda AG3  216 999XX 47 77899 40 8899X 44 5888899XXX 85 
  70 HÅKSTAD, Roy          HV-16 Nord-Hålogalan AG3  216 88899 42 88999 43 599XX 43 7888999XXX 88 
  71 MADSEN, Bjørn-Ronny      HV-14 Sør-Hålogaland AG3  215 799X* 45 67999 40 7899X 43 777899XX** 87 
  72 OSCARSEN, Bjørn Einar     HV-01 Oslofjord   AG3  215 77899 40 8999* 45 899X* 46 5778999XX* 84 
  73 SELJEVOLD, Werner       HV-16 Nord-Hålogalan AG3  215 6789X 40 67XX* 43 899X* 46 7889999999 86 
  74 BREIVIK, Frode         2. bataljon/HSTY   AG3  215 78889 40 8899* 44 89XX* 47 57889999XX 84 
  75 VÅGE, Reidar          HV-09 Bergenhus   AG3  215 788X* 43 89999 44 778X* 42 589999999X 86 
  76 VEN, Lars Petter        HV-12 Trøndelag   AG3  215 89999 44 7799* 42 7788X 40 7889999XX* 89 
  77 SPJELD, Lars Olai Dønnum    FLO/TV/RTV      AG3  214 899** 46 5789X 39 889XX 45 67888999X* 84 
  78 SILSET, Anders         HV-11 Møre og Fjorda AG3  214 88999 43 5778* 37 77889 39 99999XXXX* 95 
  79 LOHRBAUER, Arild        HV-02 Oslo og Akersh AG3  214 57889 37 5789X 39 9999* 46 8999999XX* 92 
  80 HANEVIK, Karl Egil       HV-staben      AG3  214 8999* 45 67788 36 88999 43 8889999XX* 90 
  81 SKOLLEVOLL, Bjarne       HV-07 Agder     AG3  214 88999 43 789X* 44 88889 41 788899999X 86 
  82 RØDLAND, Frode         HV-07 Agder     AG3  214 78888 39 7999X 44 68899 40 7999999XXX 91 
  83 ÅKRE, Knut           HV-08 Rogaland    AG3  214 88999 43 78889 40 799XX 45 788899999X 86 
  84 HOLØ, Kristoffer        HV-05 Opplandske   AG3  213 88899 42 66888 36 9999* 46 88899999** 89 
  85 MOEN, Gjermund         HV-05 Opplandske   AG3  213 89XXX 47 58XX* 43 78999 42 57778999X* 81 
  86 GRINA, Egil          NROF Vest-Oppland  AG3  213 8889X 43 67789 37 899** 46 78889999XX 87 
  87 RUNDTOM, Terje olav      HV-05 Opplandske   AG3  213 888XX 44 67788 36 889XX 45 888999999* 88 
  88 SVENSSON, Ulf         HV-02 Oslo og Akersh AG3  213 7889X 42 888XX 44 77789 38 8888999XXX 89 
  89 HAALAND, Peter         NROF Lister     AG3  212 99*** 48 67999 40 9XXX* 49 666778889* 75 
  90 AJER, Halvor          NROF Oslo      AG3  212 57889 37 89999 44 88889 41 888899X*** 90 
  91 SKARPODDE, Hanne        HV-03 Telemark og Bu AG3  212 7899* 43 6888X 40 7889* 42 888899999* 87 
  92 PEDERSEN, Børre        HV-16 Nord-Hålogalan AG3  212 7999X 44 889X* 45 899X* 46 5568899999 77 
  93 KVAMME, Jørn Kåre       HV-11 Møre og Fjorda AG3  212 8889X 43 8899* 44 58899 39 77889999X* 86 
  94 STORSVEEN, Pål Inge      HV-16 Nord-Hålogalan AG3  212 78999 42 68999 41 899XX 46 567889XXXX 83 
  95 MAUSETH, Kai Magne       FLO/S        AG3  212 7889X 42 77889 39 8889X 43 78899999XX 88 
  96 ROTMO, Bengt Egil       HV-12 Trøndelag   AG3  212 79999 43 88999 43 89999 44 668889999X 82 
  97 ODDAN, Lars Bjarne       HV-12 Trøndelag   AG3  211 78899 41 678** 41 899X* 46 4778999XX* 83 
  98 FOSSENG, Ole Herlof      HV-12 Trøndelag   AG3  211 8899X 44 7899* 43 89X** 47 6677888999 77 
  99 ALMÅS, Magne          Østerdal Garnison  AG3  211 88X** 46 7999X 44 6789X 40 6678999999 81 
  100 LØCHEN, Nils Martin      Østerdal Garnison  AG3  211 6799X 41 89XX* 47 66999 39 788888999* 84 
  101 ONSRUD, Onar          HV-05 Opplandske   AG3  211 999X* 47 99999 45 56689 34 67889999XX 85 
  102 HELGETUN, Arne         HV-12 Trøndelag   AG3  211 5999X 42 889XX 45 88999 43 6778899999 81 
  103 GORDING, Kristian       HV-12 Trøndelag   AG3  210 799X* 45 58999 40 99XX* 48 577788889X 77 
  104 SANDNES, Torleif        NIH-Forsvarets Insti AG3  210 59999 41 7899* 43 7888* 41 67889999XX 85 
  105 SKÅRILD, Einar Arne      HV-12 Trøndelag   AG3  209 7899* 43 79999 43 8999X 45 56678899X* 78 
  106 RINDE, Leif Johan       HV-07 Agder     AG3  209 6999* 43 5789X 39 7789* 41 7889999999 86 
  107 HUSE, Hallgeir         Østerdal Garnison  AG3  209 7899X 43 5889* 40 8999X 45 47788999XX 81 
  108 ANTONSEN, Arne         HV-01 Oslofjord   AG3  209 88999 43 6789* 40 7889X 42 67888999XX 84 
  109 LARSEN, Ståle         Østerdal Garnison  AG3  209 99999 45 6779X 39 799XX 45 667789999X 80 
  110 SMUKKESTAD, Petter A.     HV-01 Oslofjord   AG3  208 8889* 43 67789 37 88889 41 77899999X* 87 
  111 HAGEN, Eldar          Panserbataljon/HSTY AG3  208 57889 37 99XX* 48 78999 42 677888999X 81 
  112 SÆTERSMOEN, Gunnar       Østerdal Garnison  AG3  208 77889 39 7889X 42 7999X 44 7788899999 83 
  113 NORDVIK, Jon          HV-11 Møre og Fjorda AG3  207 68899 40 77889 39 67999 40 688899XX** 88 
  114 STRØM, Torkel         HV-05 Opplandske   AG3  207 679XX 42 88889 41 599X* 43 677888999X 81 
  115 DYBVIK, Roger         HV-16 Nord-Hålogalan AG3  207 68899 40 4778X 36 7888X 41 8889999XX* 90 
  116 BLINDHEIM, Eirik        HV-09 Bergenhus   AG3  207 6889X 41 4899* 40 78899 41 58889999XX 85 
  117 BENTDAL, Guttorm        HVSKS        AG3  207 78889 40 78899 41 68999 41 77888999XX 85 
  118 BREDESEN, Jon         NROF Øvre Romerike  AG3  206 8899X 44 7899X 43 888X* 44 167888999* 75 
  119 SANDE, Jacob          Panserbataljon/HSTY AG3  206 7899* 43 57778 34 8899* 44 688899999X 85 
  120 GUNDERSEN, Ketil        FMGT         AG3  206 77899 40 4678X 35 999XX 47 77888899XX 84 
  121 FINVÅG, Ole-Henry       HV-16 Nord-Hålogalan AG3  205 8999X 45 56678 32 6XX** 46 588888999X 82 
  122 DALEN, Knut Roald       HV-14 Sør-Hålogaland AG3  205 7889X 42 579XX 41 6889X 41 57788899X* 81 
  123 ROTMO, Eirik          HV-12 Trøndelag   AG3  205 7889X 42 7889X 42 999X* 47 666677899X 74 
  124 GRAVEM, Eirik         HV-11 Møre og Fjorda AG3  205 66799 37 8889X 43 67899 39 67899999X* 86 
  125 HANSEN, Jon Ivar        HV-12 Trøndelag   AG3  205 9XXXX 49 5889X 40 78899 41 557788889X 75 
  126 AALEN, Karl-Eri        FPT         AG3  204 8899X 44 6678X 37 88XXX 46 06789999X* 77 
  127 STENSÅS, Olav         HV-12 Trøndelag   AG3  204 6899X 42 77889 39 68899 40 667789XXX* 83 
  128 STÅLEM, Vegar         HV-05 Opplandske   AG3  204 6789X 40 7999* 44 6789X 40 377899999X 80 
  129 BUGGE, Christian        HV-11 Møre og Fjorda AG3  204 7999X 44 56799 36 678X* 41 6888899999 83 
  130 GRØNDAHL, Ingar        HV-02 Oslo og Akersh AG3  204 899X* 46 46688 32 8899X 44 6888889999 82 
  131 GRIMSTVEDT, Bernt       Sjøforsvarets Skoler AG3  204 7999X 44 67799 38 77889 39 67788999XX 83 
  132 GLAHUS, Carl Ove        Ørland Flystasjon  AG3  203 6899X 42 57889 37 5779* 38 668899XXX* 86 
  133 BREDVOLD, Simen        HV-05 Opplandske   AG3  203 67899 39 46679 32 8999* 45 488999XXXX 87 
  134 BERENTZEN, Jens        HV-02 Oslo og Akersh AG3  203 899X* 46 789XX 44 7789X 41 4557888999 72 
  135 JENSEN, Gøran         HV-14 Sør-Hålogaland AG3  203 66888 36 899XX 46 899X* 46 467888888X 75 
  136 ANDREASSEN, Ove        FLO RSF Troms-Finnma AG3  203 77899 40 7779X 40 67999 40 777889999* 83 
  137 HOLIEN, Hallgeir        HV-12 Trøndelag   AG3  203 8999X 45 8889X 43 78899 41 5666888999 74 
  138 BAKKEN, Vegard         HV-11 Møre og Fjorda AG3  202 9XXX* 49 7889X 42 7789* 41 4567788889 70 
  139 FREDHEIM, John Inge      HV-11 Møre og Fjorda AG3  202 6899X 42 0789X 34 8899X 44 77788889X* 82 
  140 ELSTAD, Ragnar Emil      HV-14 Sør-Hålogaland AG3  202 78889 40 789X* 44 68889 39 6677899999 79 
  141 BRUVOLD, Øystein        Panserbataljon/HSTY AG3  202 88999 43 66899 38 6779* 39 6888889999 82 
  142 KOJEDAL, Kristoffer      HVBS         AG3  202 8999X 45 67788 36 7899X 43 6778888899 78 
  143 KARLSEN, Per          HV-01 Oslofjord   AG3  201 78999 42 15699 30 7999* 44 57899999** 85 
  144 SØRLI, Peter          HV-07 Agder     AG3  201 57888 36 3779X 36 77899 40 7889999XX* 89 
  145 SÆTERMO, Håvard        HV-12 Trøndelag   AG3  201 78889 40 57788 35 6789X 40 8888999999 86 
  146 THORESEN, Sven         137 Luftving/bakkeop AG3  200 57889 37 6779X 39 6899X 42 777888999X 82 
  147 ODDVIK, Yngve         HV-12 Trøndelag   AG3  199 6789* 40 55779 33 57899 38 789999999* 88 
  148 HJELMELAND, Johannes      Panserbataljon/HSTY AG3  199 77899 40 688X* 42 8899X 44 356788899X 73 
  149 LANDE, Bjørn          HV-01 Oslofjord   AG3  199 68899 40 6899* 42 66899 38 3788899999 79 
  150 RUUD, Lars Tore        HV-01 Oslofjord   AG3  199 05679 27 66779 35 7899X 43 89999XXXXX 94 
  151 JOHANSEN, Snorre Meier     SHV kommando Midt-No AG3  199 8889X 43 46788 33 77889 39 77779999XX 84 
  152 TOTLAND, Knut Sigurd      HV-03 Telemark og Bu AG3  198 999** 47 45679 31 9999X 46 566788888X 74 
  153 BEKKEVOLD, Espen        FLO/I        AG3  198 6788* 39 8889* 43 88888 40 567788889X 76 
  154 SAGMOEN, Kjell Erik      HV-05 Opplandske   AG3  198 6799* 41 05778 27 8999X 45 788889999X 85 
  155 RISBØ, Stein Erik       HV-02 Oslo og Akersh AG3  198 89999 44 67788 36 7899X 43 466778999X 75 
  156 GROVEN, Bjørn Morten      SHV kommando Midt-No AG3  198 7899X 43 78899 41 68889 39 567778889X 75 
  157 JØRGENSEN, Linn        HV-16 Nord-Hålogalan AG3  197 89X** 47 66999 39 8999X 45 3566777889 66 
  158 MYRVOLL, Dag          Ingeniørbataljonen/H AG3  197 77999 41 3678* 34 78899 41 568889999X 81 
  159 HUS, Terje           HV-09 Bergenhus   AG3  197 78899 41 77888 38 7889X 42 666778899X 76 
  160 AHDELL, Reidar         HV-11 Møre og Fjorda AG3  197 78899 41 4569X 34 88899 42 6788888999 80 
  161 SANDAL, Nils Åge        HV-09 Bergenhus   AG3  196 6778* 38 47888 35 6889X 41 4678999X** 82 
  162 GULDVIK, Theodor        HV-12 Trøndelag   AG3  196 06888 30 67888 37 7999* 44 58889999X* 85 
  163 KAATA, Amund          HV-05 Opplandske   AG3  196 7789X 41 69999 42 67788 36 66677889X* 77 
  164 SOLLI, Morten         HV-01 Oslofjord   AG3  196 8899* 44 05788 28 78889 40 77888899XX 84 
  165 BRANDBU, Jan Erik       NROF Søndre Østfold AG3  196 8999* 45 78899 41 6788X 39 3666788999 71 
  166 OLSEN, Ole-Reidar       SHV kommando Nord-No AG3  195 88899 42 56789 35 7799* 42 5577889999 76 
  167 AUNE, Bernt Olaf        HV-12 Trøndelag   AG3  195 77888 38 77889 39 899XX 46 4468888899 72 
  168 STENBAKK, Jon Inge       HV-01 Oslofjord   AG3  194 9999* 46 44667 27 77889 39 67778999X* 82 
  169 STADSØY, Håvard        Panserbataljon/HSTY AG3  194 67789 37 67779 36 78899 41 6678899999 80 
  170 KROGSTAD, Kåre         HV-11 Møre og Fjorda AG3  193 889XX 45 67779 36 57789 36 46677899XX 76 
  171 RYE, Knut Inge         Ingeniørbataljonen/H AG3  193 9999X 46 5788X 38 7779X 40 1667788899 69 
  172 STAVNES, Frode         HV-11 Møre og Fjorda AG3  193 68999 41 26999 35 7889X 42 457778999X 75 
  173 INGEBRIGTSEN, Are       Ørland Flystasjon  AG3  193 56789 35 5999X 42 77899 40 456789999X 76 
  174 STÅLEM, Even          Kompani Østerdal   AG3  193 7789X 41 78899 41 88999 43 4567777799 68 
  175 HAUGEN, Joakim         HV-12 Trøndelag   AG3  191 7889X 42 6668* 36 67899 39 46667889X* 74 
  176 LINNA , Reidar         HV-05 Opplandske   AG3  191 899XX 46 67799 38 66889 37 556667889* 70 
  177 HUMBERSET, Olav        HV-11 Møre og Fjorda AG3  191 56689 34 56789 35 5899X 41 667889999* 81 
  178 LANDSRØD, Lars Kristian    Panserbataljon/HSTY AG3  191 38899 37 66888 36 7789X 41 666688999X 77 
  179 ANDERSEN, Endre Sløgedal    HV-07 Agder     AG3  191 78899 41 45669 30 77889 39 67778899XX 81 
  180 REIN, Einar          SHV kommando Midt-No AG3  190 77789 38 4899X 40 6778X 38 05888889X* 74 
  181 STØRSETH, Tore         HV-01 Oslofjord   AG3  190 67889 38 35578 28 7899* 43 57888889XX 81 
  182 AMDAL, Nils Helge       HV-08 Rogaland    AG3  190 67799 38 56679 33 7899X 43 667777899X 76 
  183 HORNNES, Knut S        NROF Sør-Trøndelag  AG3  190 589XX 42 77789 38 57888 36 5777788889 74 
  184 STANDAL, Frode         HV-11 Møre og Fjorda AG3  189 7889X 42 6678X 37 78899 41 03578899** 69 
  185 HANSEN, Bjørn Arve       HV-12 Trøndelag   AG3  189 67789 37 45699 33 999XX 47 336779999* 72 
  186 REITEN, Jan Arild       HV-11 Møre og Fjorda AG3  189 56789 35 7789X 41 77889 39 55777788X* 74 
  187 HORPESTAD, Kenneth       Ørland Flystasjon  AG3  189 8999X 45 45888 33 67789 37 456688999X 74 
  188 FÆVELEN, Einar         HV-11 Møre og Fjorda AG3  189 6889X 41 57799 37 67788 36 4777788999 75 
  189 RUDERAAS, Arnfinn Håvard    HV-14 Sør-Hålogaland AG3  188 7889* 42 4577* 33 899X* 46 3356788999 67 
  190 BREKNE, Odd Arne        HV-07 Agder     AG3  188 66789 36 67778 35 56778 33 778889999X 84 
  191 MYHR, Sondre          HV-09 Bergenhus   AG3  187 789** 44 34777 28 899XX 46 046778999X 69 
  192 GRIDSVÅG, Tor Ivar       HV-11 Møre og Fjorda AG3  187 6799* 41 45689 32 679X* 42 556777889X 72 
  193 NYLANDER, Tommy        HV-12 Trøndelag   AG3  187 88999 43 8888X 42 57788 35 355667889* 67 
  194 ROBERTS, Dag Lie        HVBS         AG3  187 78999 42 7888X 41 66788 35 3566778999 69 
  195 BENTSENG, Trond Magne     HV-14 Sør-Hålogaland AG3  186 56789 35 1588X 32 88889 41 577788899* 78 
  196 FRANTZ, Anders         Panserbataljon/HSTY AG3  186 689XX 43 47899 37 67789 37 15577789XX 69 
  197 HAUGVALDSTAD, Eirik      Ingeniørbataljonen/H AG3  186 77778 36 05789 29 67999 40 7788888999 81 
  198 LØSETH, Stig Morten      HV-11 Møre og Fjorda AG3  185 57789 36 5689* 38 88999 43 4556778899 68 
  199 KRISTIANSEN, Ingar       Kompani Østerdal   AG3  184 67789 37 2488* 32 5579X 36 66778889XX 79 
  200 HAUGEN, John Martin      Ingeniørbataljonen/H AG3  183 4677X 34 35589 30 7889X 42 44778999X* 77 
  201 TRØHAUGEN, Stig        NROF Øvre Romerike  AG3  183 47899 37 2678X 33 57899 38 667777889X 75 
  202 RØSTAD, Jan Helge       Kompani Østerdal   AG3  183 68999 41 57899 38 00899 26 357899999X 78 
  203 TØNSAGER, Håkon        HV-02 Oslo og Akersh AG3  183 66789 36 57789 36 57899 38 068888889X 73 
  204 KRISTIANSEN, Erland      Kompani Østerdal   AG3  182 67789 37 05889 30 7999X 44 3477888899 71 
  205 WERGELAND, Celine Hk      HV-staben      AG3  182 77779 37 78999 42 56779 34 5667777888 69 
  206 VATN, Tore           SHV kommando Midt-No AG3  182 57789 36 47899 37 56677 31 6788888889 78 
  207 EVENSEN, Martin        HV-09 Bergenhus   AG3  179 8888X 42 45677 29 7889X 42 2257788999 66 
  208 SOLLI, Ole Jørgen       TMBN/Mek       AG3  179 45999 36 25799 32 5777X 36 5777788899 75 
  209 DALEN, Torgrim         Panserbataljon/HSTY AG3  178 8889X 43 33488 26 79999 43 045678899X 66 
  210 JOLMA, Tor-Espen        Ingeniørbataljonen/H AG3  177 899** 46 04567 22 469XX 39 355678899X 70 
  211 BÅRSAUNE, Terje        HVBS         AG3  177 4667X 33 56777 32 55899 36 4667899999 76 
  212 LARSEN, Øystein        HV-02 Oslo og Akersh AG3  177 77888 38 55568 29 7999X 44 4456678899 66 
  213 STAURSET, Ove         HV-11 Møre og Fjorda AG3  176 77789 38 37788 33 67789 37 336678889X 68 
  214 GRIMSTVEDT, Eirik       HV-09 Bergenhus   AG3  175 26799 33 45678 30 6699X 40 566777888X 72 
  215 AHDELL, Eirik         HV-11 Møre og Fjorda AG3  174 88899 42 36689 32 34599 30 346777899X 70 
  216 HAGEN, Tommy          HV-05 Opplandske   AG3  174 66689 35 77799 39 55678 31 3577778889 69 
  217 AARSETH, Bård         HV-11 Møre og Fjorda AG3  173 8899X 44 44555 23 45559 28 567888899X 78 
  218 ELVEN, Asgeir         HV-12 Trøndelag   AG3  171 24668 26 67899 39 4577X 33 5677788889 73 
  219 RAVNDAL, Per          HV-11 Møre og Fjorda AG3  169 57999 39 13489 25 77899 40 346667788* 65 
  220 SVERKMO, Ann-Cathrine     HV-12 Trøndelag   AG3  168 46678 31 16889 32 45777 30 6667788999 75 
  221 LIAN, Lars           HV-16 Nord-Hålogalan AG3  166 5678* 36 35578 28 7889X 42 023577899X 60 
  222 MORTENSBAKKE, Stein      HV-11 Møre og Fjorda AG3  164 789X* 44 12558 21 7899* 43 00246789X* 56 
  223 ONES, Tor Erik         HV-11 Møre og Fjorda AG3  164 3469* 32 66688 34 45555 24 5677888889 74 
  224 TORKILDSEN, Unni        Ingeniørbataljonen/H AG3  163 68999 41 23569 25 5568X 34 3356677899 63 
  225 KJESERUD, Rune         Ingeniørbataljonen/H AG3  163 35689 31 45788 32 04588 25 556778999X 75 
  226 JOHANSEN, John Arne      SHV kommando Midt-No AG3  162 66678 33 55889 35 66667 31 3456777789 63 
  227 SÆTERBØ, Grim         HV-11 Møre og Fjorda AG3  159 06899 32 45578 29 0789* 34 035678889X 64 
  228 VENES, Frank          HV-11 Møre og Fjorda AG3  157 56788 34 00168 15 78889 40 1556678X** 68 
  229 HEGGDAL, Vidar         HV-11 Møre og Fjorda AG3  156 5699X 39 12678 24 38899 37 234456679X 56 
  230 REFSETHÅS, Jan Håvard     HV-12 Trøndelag   AG3  153 45568 28 4678X 35 7789* 41 0224566789 49 
  231 FRISVOLD, Sondre        Ingeniørbataljonen/H AG3  153 56788 34 56678 32 57789 36 0055567788 51 
  232 SKÅRILD, Erik         HV-12 Trøndelag   AG3  151 88889 41 03678 24 3589X 35 2344566678 51 
  233 HELLERUD, Ole Marius      HV-07 Agder     AG3  148 04679 26 03445 16 77999 41 23567778X* 65 
  234 WAALER, Kjetil         HV-05 Opplandske   AG3  143 66677 32 23345 17 57788 35 2366667788 59 
  235 NYSTØYL, Arne Sigmund     HV-11 Møre og Fjorda AG3  141 44455 22 23668 25 46678 31 4455677889 63 
  236 JOHANSEN, John Arne      HV-05 Opplandske   AG3  138 6899X 42 25577 26 14556 21 0134556799 49 
  237 BRECKE, Knut Olav       NROF Øvre Romerike  AG3  138 47789 35 13447 19 67788 36 0013677888 48 
  238 TOMTER, Harald Morten     Kompani Østerdal   AG3  137 55578 30 24666 24 37889 35 0344556678 48 
  239 NESHEIM, Dan Asle       Ingeniørbataljonen/H AG3  127 0367X 26 06679 28 44589 30 0033356779 43 
  240 ILSTAD, Bjørn Are       HV-14 Sør-Hålogaland AG3  112 23457 21 01245 12 12345 15 3456678889 64 

 Antall skyttere: 240