BEGERLISTE BANESKYTING KLASSE AG3 :

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 26.07.08 12:07:05


STORT BEGER


Trond Glidje          HV-07 Agder        238
Adam Hætta           HV-17 Vest-Finnmark    236
Ivar Rinde           HV-02 Oslo og Akershus  234
Leif Jr Rinde         HV-07 Agder        233
Arild Røyseth         HV-09 Bergenhus      232
Hans Kristian Wear       HV-01 Oslofjord      231
Arild Duaas          HV-12 Trøndelag      231
Bernt I. F. Brovold      HV-staben         230
Engebret Mjøseng        HV-03 Telemark og Buskeru 229
Mons Otnes           HV-11 Møre og Fjordane  228
Kjell Johansen         HV-12 Trøndelag      228
Kjetil Selvik         HV-08 Rogaland      228
Nils Bernt Rinde        HV-07 Agder        228
Alf Stensli          HV-07 Agder        228
Ole Terje Sannes        HV-03 Telemark og Buskeru 228
Morten Gylland         SHV kommando Midt-Norge  227
Jørn Vedhugnes         HV-17 Vest-Finnmark    227
Rune Myklebust         HV-08 Rogaland      226
Thore Larsen          HV-09 Bergenhus      226
Bjørn Olav Breisjøberg     Østerdal Garnison     226
Anders Askedal         NROF Kristiansand     226
Jo Ivar Løvseth        Østerdal Garnison     225
Hans Jørgen Ruud        HV-05 Opplandske     225
Tor Olaf Sangvik        HV-07 Agder        225
Torstein Dynna         NROF Vest-Oppland     225
Johannes Linnerud       HV-05 Opplandske     225
Per Johan Gjølga        HV-12 Trøndelag      225

Siste beger 225 poeng, med 1 innertiere, 7 tiere, 12 niere, 5 åttere, 1 sjuere

MIDDELS BEGER


Kristian Strømsland      HV-07 Agder        224
Runar Staveli         HV-02 Oslo og Akershus  224
Ove Johansen          FLO/S           224
Wiggo Roger Johansen      HV-14 Sør-Hålogaland   224
Sveinrichard Rogne       HV-14 Sør-Hålogaland   223
Gunnar Halbjørhus       HV-03 Telemark og Buskeru 223
Kine Gjerstad Eide       NIH-Forsvarets Institutt 223
Mats Håvard Stensby      FLO/S           223
Torfinn Johnsen        HV-16 Nord-Hålogaland   223
Rune Solberg          HV-05 Opplandske     222
Odd Ivar Pedersen Lang-Ree   Østerdal Garnison     222
Kjersti Dyrud         NIH-Forsvarets Institutt 222
Ola A Sørgaarden        HV-03 Telemark og Buskeru 222
Hans Bakken          HV-12 Trøndelag      221
Dagfinn Birkeland       HV-08 Rogaland      221
Jakob Nørbech         HV-11 Møre og Fjordane  221
Knut T Aas           HV-07 Agder        221
Jon Arne Løvseth        NROF Hedemarken      221
Stein-Hugo Berntsen      HV-16 Nord-Hålogaland   221
Hans Solbrekken Ruud      NROF Valdres       220
Erik Masterudlien       NROF Glåmdal       220
Bernt Noodt          HV-12 Trøndelag      220
Geir Bjerregård        HV-16 Nord-Hålogaland   220
Bjørn Myrseth         Østerdal Garnison     220
Jarle Steinar Tvinnereim    HV-11 Møre og Fjordane  219
Terje Røstad          HV-12 Trøndelag      219
Arne Liengen          HV-05 Opplandske     219

Siste beger 219 poeng, med 4 tiere, 13 niere, 7 åttere, 1 seksere

LITE BEGER


Ketil Kulsrud Mosbakk     NROF Øvre Romerike    219
Jonny Haraldstad        HV-07 Agder        218
Nils Halse           HV-11 Møre og Fjordane  218
Ståle Sandholt         NROF Øvre Romerike    218
Alf Helge Justad        FLO/S           218
Stian Bogar          HV-03 Telemark og Buskeru 218
Torbjørn Bakke         HV-01 Oslofjord      218
Bjørn Vidar Gjerstad      HV-01 Oslofjord      218
Vidar Lindstad-Fossmo     HVSKS           218
Jostein Rubbås-Risvik     FLO RSF Troms-Finnmark  217
Stig Lande           HV-01 Oslofjord      217
Espen Kjelaas         HV-12 Trøndelag      217
Tormod Rødsjø         Ingeniørbataljonen/HSTY  216
Hans Arne Mariåsen       NROF Øvre Romerike    216
Harald Valved         HV-11 Møre og Fjordane  216
Roy Håkstad          HV-16 Nord-Hålogaland   216
Bjørn-Ronny Madsen       HV-14 Sør-Hålogaland   215
Bjørn Einar Oscarsen      HV-01 Oslofjord      215
Werner Seljevold        HV-16 Nord-Hålogaland   215
Frode Breivik         2. bataljon/HSTY     215
Reidar Våge          HV-09 Bergenhus      215
Lars Petter Ven        HV-12 Trøndelag      215
Lars Olai Dønnum Spjeld    FLO/TV/RTV        214
Anders Silset         HV-11 Møre og Fjordane  214
Arild Lohrbauer        HV-02 Oslo og Akershus  214
Karl Egil Hanevik       HV-staben         214
Bjarne Skollevoll       HV-07 Agder        214

Siste beger 214 poeng, med 1 innertiere, 3 tiere, 10 niere, 10 åttere, 2 sjuere

Antall deltakere i klassen: 240
       Stort beger :  27
       Middels beger:  27
       Lite beger  :  27

[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]