Kl. AG3 Grovfelt Lag nr: 3

|DFS |100m nå |200m nå|
[Forrige lag |Neste lag]

Denne lagvise resultatlisten ble skrevet ut: 25.07.08 20:08:56
LAGVIS RESULTATLISTE KL. AG3  GROVFELT LAG NR:  3           DATO: 25.07.08  KLOKKEN: 20:08:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                       F e l t s k y t i n g    Felt-
Figur  Nr. Navn              Skytterlag        Minne H1 H2 H3 H4 H5 Sum Stang hurtig
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 3061 Bjarne Skollevoll       HV-07 Agder         46 6/3 6/2 4/3 4/1 6/1 26/10 17 *****
  2 3062 Arild Røyseth         HV-09 Bergenhus       47 6/6 6/3 5/1 5/1 6/4 28/15 22 15.69
  3 3063 Grim Sæterbø          HV-11 Møre og Fjordane    24 5/2 0/0 3/1 4/0 3/0 15/ 3  5    
  4 3064 John Inge Fredheim       HV-11 Møre og Fjordane    31 4/1 3/1 5/1 1/0 4/0 17/ 3 13 *****
  6 3066 Even Stålem          Kompani Østerdal       37 2/0 4/0 3/1 4/2 0/0 13/ 3  4 15.57
  7 3067 Halvor Ajer          NROF Oslo          35 6/1 5/3 5/2 6/3 6/1 28/10 12 21.61
  8 3017 Harald Morten Tomter      Kompani Østerdal       38 3/2 6/3 3/0 4/1 0/0 16/ 6  4 *****
  9 3070 Ole-Reidar Olsen        SHV kommando Nord-Norge   22 3/0 0/0 5/2 3/0 5/2 16/ 4 12 14.51
  12 3073 Christian Bugge        HV-11 Møre og Fjordane    16 4/1 0/0 3/1 0/0 0/0 7/ 2  0    
  13 3074 Bjørn Olav Breisjøberg     Østerdal Garnison      40 5/1 5/2 1/0 6/2 3/0 20/ 5 10 *****
  15 3076 Kjetil Waaler         HV-05 Opplandske       18 2/0 5/2 3/0 5/1 1/1 16/ 4 17 17.39
  17 3078 Trond Glidje          HV-07 Agder         51 4/0 6/3 6/2 6/1 4/1 26/ 7 24 09.62
  18 3079 Ingar Kristiansen       Kompani Østerdal       39 3/1 4/0 1/0 3/0 2/0 13/ 1  7 *****
  19 3080 Peter Haaland         NROF Lister         51 6/2 5/2 3/0 5/2 6/2 25/ 8 17 *****
  20 3081 Sveinrichard Rogne       HV-14 Sør-Hålogaland     23 5/0 6/6 5/1 5/2 5/1 26/10 11 *****
  22 3083 Tommy Nylander         HV-12 Trøndelag       28 2/0 5/0 1/0 4/1 0/0 12/ 1  6 *****
  23 3084 Werner Seljevold        HV-16 Nord-Hålogaland    26 6/2 5/2 6/3 6/2 4/1 27/10  5 *****
  24 3085 Stein Mortensbakke       HV-11 Møre og Fjordane    49 6/3 5/3 0/0 2/0 0/0 13/ 6 17 *****
  25 3086 Carl Ove Glahus        Ørland Flystasjon      29 5/3 5/3 4/1 5/0 6/3 25/10  3 *****
  26 3087 Reidar Våge          HV-09 Bergenhus       41 5/1 4/1 5/3 6/4 3/0 23/ 9 18 10.18
  27 3088 Knut S Hornnes         NROF Sør-Trøndelag      37 6/4 6/2 5/1 3/0 2/0 22/ 7 10 22.45
  29 3090 Guttorm Bentdal        HVSKS            36 3/0 3/0 5/1 4/0 6/2 21/ 3  6 *****
  30 3068 Torbjørn Bakke         HV-01 Oslofjord       49 6/3 5/1 6/2 6/2 5/2 28/10 13 16.34

 Antall skyttere: 23